:: Rodzina
Wiadomość dodana przez: admin (2007-11-08 22:14:38)

Małżeństwo jest fundamentem rodziny, budowanym z miłości i wierności mężczyzny i kobiety. Rodzina w takiej atmosferze powinna wzrastać, wychowywać się dzieci. Dziecko, dzięki swoim rodzicom, po raz pierwszy spotyka się z drugim człowiekiem, uczy się współżycia z innymi, posłuszeństwa, zrozumienia rodzeństwa, szacunku do osób starszych, wrażliwości na potrzeby otoczenia. Uczy się troski i odpowiedzialności za całą rodzinę, miłości Boga i ojczyzny, kształtuje swoje postawy religijne, patriotyczne i hierarchię wartości. Dorasta do tego, aby podjąć swoje przyszłe obowiązki i zadania przy zakładaniu własnej rodziny.

Cały artykuł


adres tej wiadomości: www.malgorzata.kowalczyk.info.pl/news.php?id=1