:: Cmentarze
Artykuł dodany przez: admin (2010-05-19 17:20:27)

Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu

Polski cmentarz w Katyniu, został uroczyście otwarty 28 lipca 2000 roku. Leży tu ok. 4400 oficerów Wojska Polskiego, którzy po 17 września 1939 roku znaleźli się w niewoli sowieckiej i przebywali w obozie w Kozielsku - zamordowanych przez NKWD w 1940 roku

. Cmentarz obejmuje obszar 1,4 ha. Zawiera sześć dużych grobów zbiorowych ze szczątkami oficerów i dwie mogiły generałów. Groby leżą po dwóch stronach alei cmentarza, wiodącej do zespołu ołtarzowego z podziemnym dzwonem. Wokół cmentarza biegnie aleja, wzdłuż której umieszczono tabliczki z nazwiskami zamordowanych.

Polski Cmentarz Wojenny w Charkowie

Polski cmentarz w Charkowie, został uroczyście otwarty 17 czerwca 2000 roku. Spoczywają tu szczątki około 3800 polskich oficerów wojska, a także Korpusu Ochrony Pogranicza, których więziono w obozie w Starobielsku, wziętych do niewoli po sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 roku. Wiosną 1940 roku, na mocy decyzji władz ZSRR, NKWD zamordowanych w ZSRR. Leżą też szczątki około 500 cywilnych Polaków, wywiezionych, po 1939 roku, z polskich obszarów okupowanych przez ZSRR, a także około 2800 mieszkańców Charkowa i okolic - ofiar stalinowskiego terroru z lat 1937-1938. Są wśród nich Ukraińcy, Rosjanie i Żydzi.

Punktem centralnym liczącego 2,3 ha cmentarza jest ołtarz ofiarny, który - wraz ze ścianą z nazwiskami pomordowanych, krzyżem oraz podziemnym dzwonem - stanowi rodzaj otwartej kaplicy. Prowadzi do niej aleja z tabliczkami inskrypcyjnymi 3,8 tys. zabitych polskich oficerów. Wokół drogi znajdują się mogiły z krzyżami rzymskokatolickimi i prawosławnymi. W południowej części cmentarza umieszczono ściany z nazwiskami pomordowanych mieszkańców Charkowa.

Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje

Cmentarz polskich jeńców w Miednoje, ok. 200 kilometrów na północny zachód od Moskwy, otwarto uroczyście 2 września 2000 roku. Spoczywają tu szczątki ponad 6,3 tys. ofiar - w tym ok. 5 tys. policjantów, a także funkcjonariuszy Straży Granicznej, Korpusu Ochrony Pogranicza, żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, Oddziału II Sztabu Głównego WP i pracowników wymiaru sprawiedliwości, zamordowanych w 1940 r. na mocy decyzji najwyższych władz ZSRR przez NKWD. Na cmentarzu w Miednoje nie ma grobów indywidualnych, a zalesiony teren z krzyżami okala pas tabliczek z nazwiskami ofiar.

Małgorzata

30 kwietnia 2010


adres tego artykułu: www.malgorzata.kowalczyk.info.pl/articles.php?id=28