:: Miłosny list od Ojca
Artykuł dodany przez: admin (2008-09-17 21:27:50)

 

Moje dziecko,

 • Możesz mnie nie znać, ale Ja wiem o Tobie wszystko (Psalm 139.1) Wiem kiedy siedzisz i kiedy wstajesz (Psalm 139.2)

 • Znam wszystkie Twoje drogi (Psalm 139.3)
 • Nawet wszystkie włosy na Twojej głowie są policzone (Mateusz 10.29-31)
 • Ponieważ zostałeś stworzony na mój obraz (Rodzaju 1.27)
 • We mnie żyjesz, poruszasz się i jesteś (Dzieje Apostolskie 17.28)
 • Bo jesteś moim potomstwem (Dzieje Apostolskie 17.28)
 • Znałem Cię zanim zostałeś poczęty (Jeremiasz 1.4-5)
 • Wybrałem Ciebie gdy planowałem stworzenie (Efezjan 1.11-12)
 • Nie byłeś pomyłką (Psalm 139.15)
 • Wszystkie Twoje dni są zapisane w mojej księdze (Psalm 139.16)
 • Określiłem dokładny czas Twojego urodzenia i miejsce zamieszkania (Dzieje Apostolskie 17.26)
 • Jesteś cudownie stworzony (Psalm 139.14)
 • Ukształtowałem Cię w łonie Twojej matki (Psalm 139.13)
 • I byłem pomocny w dniu twoich narodzin (Psalm 71.6)
 • Jestem fałszywie przedstawiany przez tych, którzy mnie nie znają (Jan 8.41-44)
 • Nie jestem odległy i gniewny, jestem pełnią miłości (1 Jana 4.16)
 • I całym sercem pragnę Cię tą miłością obdarzyć (1 Jana 3.1)
 • Po prostu dlatego, że jesteś moim dzieckiem, a Ja - Twoim Ojcem (1 Jana 3.1)
 • Daję Ci więcej niż Twój ziemski ojciec mógłby Ci zapewnić (Mateusz 7.11)
 • Bo jestem Ojcem doskonałym (Mateusz 5.48)
 • Wszelkie dobro, jakie otrzymujesz, pochodzi z mojej ręki (Jakub 1.17)
 • Zaopatruję cię i zaspokajam wszystkie Twoje potrzeby (Mateusz 6,31-33)
 • Moim planem jest dać ci dobrą przyszłość (Jeremiasz 29,11)
 • Ponieważ kocham Cię miłością wieczną i nieskończoną (Jeremiasz 31.3)
 • Moich myśli o Tobie jest więcej niż ziaren piasku na brzegu morza... (Psalm 139.17-18)
 • I cieszę się Tobą, śpiewając z radości (Sofoniasz 3.17)
 • Nigdy nie przestanę czynić Ci dobra (Jeremiasz 32.40)
 • Gdyż jesteś moją drogocenną własnością (Wyjścia 19.5)
 • Z całego serca i z całej duszy chcę, byś mieszkał bezpiecznie (Jeremiasz 32.41)
 • I pokazać Ci rzeczy wielkie i wspaniałe (Jeremiasz 33.3)
 • Jeśli będziesz mnie szukał z całego serca, znajdziesz mnie (Powtórzonego Prawa 4.29)
 • Rozkoszuj się mną, a dam Ci to, czego pragnie Twoje serce (Psalm 37.4)
 • Bo to Ja daję Ci takie pragnienia (Filipian 2.13)
 • Jestem w stanie dać ci o wiele więcej, niż możesz sobie wyobrazić (Efezjan 3.20)
 • To we mnie znajdziesz największe wsparcie i zachętę (2 Tesaloniczan 2.16-17)
 • Jestem też Ojcem, który pociesza Cię we wszelkich twoich smutkach (2 Koryntian 1.3-4)
 • Kiedy jesteś załamany, jestem blisko Ciebie (Psalm 34.18)
 • Tak jak pasterz niosący owieczkę, trzymam Cię blisko mojego serca (Izajasz 40.11)
 • Pewnego dnia otrę wszystkie łzy z Twoich oczu (Objawienie 21.3-4)
 • I uwolnię od wszelkiego bólu, który znosiłeś na ziemi (Objawienie 21.3-4)
 • Jestem Twoim Ojcem i kocham Cię dokładnie tak, jak kocham mojego syna, Jezusa (Jan 17.23)
 • Bo w Jezusie objawiłem moją miłość do Ciebie (Jan 17.26)
 • On jest wiernym odbiciem mnie samego (Hebrajczyków 1.3)
 • Przyszedł by udowodnić, że jestem z Tobą, nie przeciwko Tobie (Rzymian 8.31)
 • By powiedzieć Ci, że nie liczę Twoich grzechów (2 Koryntian 5;18-19)
 • Jezus umarł żebyśmy - Ty i ja - mogli zostać pojednani (2 Koryntian 5.18-19)
 • Jego śmierć była najwyższym wyrazem mojej miłości do Ciebie (1 Jana 4.10)
 • Oddałem wszystko co kochałem, by zdobyć Twoją miłość (Rzymian 8.31-32)
 • Jeśli przyjmiesz dar mojego syna Jezusa, przyjmiesz mnie samego (1 Jana 2.23)
 • I nic już nigdy nie oddzieli Cię od mojej miłości (Rzymian 8.38-39)
 • Przyjdź do mnie, a wyprawię największą ucztę, jaką niebo kiedykolwiek widziało (Łukasz 15.7)
 • Zawsze byłem Ojcem i zawsze Nim będę (Efezjan 3.14-15)
 • Ale czy Ty… "chcesz być moim dzieckiem?" (Jan 1.12-13)
 • Czekam na Ciebie (Łukasz 15.11-32). Kocham Cię, Twój Tatuś.Bóg Wszechmogący

  19 września 2008
 • adres tego artykułu: www.malgorzata.kowalczyk.info.pl/articles.php?id=20