:: klasyfikacja mass mediów
Artykuł dodany przez: admin (2008-03-23 22:32:39)

1.W zależności od tego, na jakie zmysły oddziaływają

a) wizualne - oddziaływają na wzrok - książka, praca, fotografia, przeźrocza, plakat, naklejki, pocztówka, znaczek pocztowy, banknoty, film niedźwiękowy a także komiks i gazeta telewizyjna,

b) audialne - oddziaływają na słuch - radio, taśma magnetofonowa, płyta gramofonowa, komputerowa, można też wymienić telefon,

c) audiowizualne - oddziaływają na wzrok i słuch: film, telewizja, taśma magnetowidowa. Internet, banki informacji, łączą w sobie kilka różnych środków przekazu: tekst, obraz, animację, narrację, video, muzykę.

2. Ze względu na typ odbioru

a) media odbierane indywidualnie, np. książka, prasa, fotografia

b) media odbierane indywidualnie i zbiorowo np. radio, taśma magnetofonowa

c) media odbierane głównie grupowo np. film w kinie, plakat

3. Ze względu na możliwość dokonywania selekcji wobec treści publikowanej

a) mass media, które ułatwiają odbiór emitowanych treści - prasa, książka, video,

b) media, które skłaniają do odbioru ciągłego - telewizja i radio

c) film wyświetlany w kinie,

d) plakat (megaplakat) i ulotka.
adres tego artykułu: www.malgorzata.kowalczyk.info.pl/articles.php?id=11