:: rola mediów ...
Artykuł dodany przez: admin (2008-03-23 22:23:37)

Rola mediów w życiu człowieka

Mass media dysponują ogromną siłą wpływania na postawy i zachowanie się człowieka. Jednym z największych środków masowego przekazu jest telewizor. Człowiek wie, że jest on szkodliwy na wzrok i „kradnie” mu czas.

Programy telewizyjne od dzienników aż po filmy prezentują coraz większą dawkę przemocy. Programy bez dawki przemocy, które można by było obejrzeć prezentowane są w gorszym czasie antenowym. Zastanawiające, czy redaktorzy telewizyjni działają świadomie. Ludzie są coraz agresywniejsi i mniej skłonni do współpracy. Telewizja dostarcza gotowe recepty, wzory zachowań w określonych sytuacjach.

Środki masowego przekazu manipulują najwięcej młodzieżą i dziećmi wiedzą, że można nimi manipulować łatwiej. Można wymieniać wiele przykładów, jak przemoc zbiera żniwo właśnie wśród dzieci, młodzieży. Przykładów można wymieniać bez końca. A skąd agresja w szkołach czy na ulicach?

Dlatego też powinniśmy być świadomi, że nieustannie jesteśmy zarzucani treściami, które podważają zasady moralne i uniemożliwiające stworzenie klimatu sprzyjającego przekazywaniu wartości godnych człowieka.

Dokonując odpowiednich wyborów programów ukształtujemy sumienia naszych dzieci, by spokojnie wskazywały im, co należy przyjąć, a co należy odrzucić.

Środki przekazu powinny popierać kulturę, która jest wspólnym dobrem Narodu, wyraża jego godność i wielkość. Społeczeństwo ma prawo być informowane w sposób uczciwy, zgodny z prawdą i godnością narodu.
adres tego artykułu: www.malgorzata.kowalczyk.info.pl/articles.php?id=10