START | LINKI | GALERIA | KONTAKT
szukaj:
Menu główne
strona główna
Artykuły
Ciekawostki
Linki
Wyjazdy
Galerie zdjęć
GALERIA
Pomoce
Benedykt XVI
Jan Paweł II
Co należy znać
Encyklopedia
Konspekty
Rok liturgiczny
Śpiewnik
Święci
dekanat Piotrkowski
Inne
download
rekomenduj nas
kontakt
Artykuły > wiara > Jezus Chrystus jako wzór doskonały

Najdoskonalszym wzorem do naśladowania jest sam Pan Jezus, którego Ojciec posłał na świat. Stał się człowiekiem dla naszego zbawienia (por. Ga 4, 4), narodzony z Ducha i Dziewicy, podlegał ludzkim potrzebom, odczuwał zmęczenie, ból, smucił się i radował. Nie było dla Niego miejsca w gospodzie miasteczka, mieszkał w ciemnym miasteczku galilejskim, pracując w warsztacie cieśli. Wybrał na apostołów ludzi nieuczonych. Jadał z celnikami, otoczony biednymi i chorymi. Uczniów traktował jak przyjaciół, będąc Mistrzem - umył im nogi. Wybaczał wszystkim, nie bronił się, nawet wtedy gdy Go skazywali.

Postawa Jezusa wobec ludzi była pełna miłości, zwłaszcza dla grzeszników, poniżonych i odtrąconych. Ukazywał, że Bóg jest miłością, w swym nauczaniu występował w imieniu Ojca, głosząc Jego słowo. Był kuszony, wytrwał w synowskiej miłości i posłuszeństwie wobec Ojca, dlatego Jego człowieczeństwo jest dla nas wzorem i wezwaniem do naśladowania.

Jezus musiał wiele wycierpieć, był odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie, został zabity (por. Mk 8, 31-32). Swoją śmierć podejmuje, bo taki jest plan Boży. Umarł pomiędzy złodziejami. Wsparty przez modlitwę przeszedł wszystko cierpliwie, przetrzymał niesprawiedliwy wyrok, wzgardę i szyderstwo, biczowanie i drogę krzyżową na Golgotę. Konając powierzył siebie Ojcu (por. Mk 15, 33.36; Łk 23, 46). Umarł dla wszystkiego co świat oferuje, jako drogę łatwą i wygodną. Oddając własne życie dał najwyższy dowód miłości.

Posłannictwo Jezusa Chrystusa nie skończyło się z Jego śmiercią, ale zgodnie z Bożą obietnicą powstał On z martwych i jako uwielbiony Pan zasiada po prawicy Ojca, jest obecny i działa w Kościele dzięki mocy Ducha Świętego. wywiera też głęboki wpływ na dzieje ludzkości.

22 marca 2008

© 2007-2017 Małgorzata Kowalczyk. Wszelkie prawa zastrzeżone.
0.022 | powered by jPORTAL 2 & UserPatch